" Sierpniowe Niebo 63 Dni Chwały "

http://www.youtube.com/watch?v=n0A0lip9wiY

"Sierpniowe niebo 63 dni chwały"

Bilon - "Sierpniowe niebo. 63 dni chwały"