S ...

Somiankowski konar w znikającym świetle ...