Widok z Kopy Kondrackiej w kierunku na Kasprowy Wierch

"W niebie" - Chwila Nieuwagi ... do posłuchania popatrzenia