Szlakiem z Doliny Pięciu Stawów, okolica Wodogrzmotów Mickiewicza