16.09 przed Półcieniowym zaćmieniem

16.09 / przed " Półcieniowym zaćmieniem ... "

samo " półcieniowe zaćmienie księżyca " w kilku odsłonach pokazałem na wcześniej zapodanej fotografii.