Przestrzeń

Tatry polskie, widok z Kasprowego W. m.in. na Świnice