Zjawiskowość

Tatry polskie, panorama z Kasprowego W.