Górskim szlakiem w tle pochmurno burzowej pogody

Tatrzański krajobraz

#tatry #szlakiemgórskichkrajobrazów #górskimkrokiem #halagąsienicowa.

Komentarze