Łabędź


#zimorodek #ptaki #skrzydlate #natura #drapieżne #sokół #orzeł #jastrząb #trzciniak #dzięcioł #dzięciołczarny #dziędziłduży #czapla #czaplasiwa #czaplabiała #czaplaczarna #szpak #szpaki #żuraw #żurawie #bociek #bocian #bociany #szponiaste #legi #przestrzeń #niebo #rzeka #rzeki #bug #narew #wisła #zalewzegrzyński #zegrze #serock #nowawieś #popowo #somianka #wyszków #popowokościelne #popowoparcela #kaczki #kaczka #łabędzie #łabędź #gęsi #gęś #gęśdzika #łabędźniemy #łabędźczarny #kormoran #kormorany #sikora #sikoramodraszka #modraszka #modraszkazwyczajna #błotniakstawowy

Komentarze